P O R A D N I K J Ę Z Y K O W Y

(The Linguistic Guide)

MIESIĘCZNIK ZAŁOŻONY W R. 1901 PRZEZ ROMANA ZAWILIŃSKIEGO

ISSN 0551-5343

Aktualne numery na stronie https://journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pj

ORGAN TOWARZYSTWA KULTURY JĘZYKA

Zarząd Główny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

www.tkj.uw.edu.pl

Czasopismo odnotowane w bazach: ERIH, CEEOL, Scopus, EBSCO, ICI Journal Master List, Google Scholar, PBN

Wersje on-line