Recenzenci „Poradnika Językowego” 2018

 • Prof. dr hab. Magdalena Danielewicz (UW – Warszawa)
 • Dr hab. Adam Dobaczewski (UMK – Toruń)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski (SWPS – Warszawa)
 • Dr hab. Aleksandra Janowska (UŚ – Katowice)
 • Prof. dr hab. Halina Karaś (UW – Warszawa)
 • Dr hab. Alina Kępińska (UW – Warszawa)
 • Dr hab. Tomasz Korpysz (UKSW – Warszawa)
 • Dr hab. Anna Kozłowska (UKSW – Warszawa)
 • Prof. dr hab. Władysław Kupiszewski (UW – Warszawa)
 • Dr hab. Marek Łaziński (UW – Warszawa)
 • Prof. dr hab. Edward Łuczyński (UG – Gdańsk)
 • Dr hab. Alina Maciejewska (UPH – Siedlce)
 • Dr hab. Stanisław Milewski (UG – Gdańsk)
 • Prof. dr hab. Władysław T. Miodunka (UJ – Kraków)
 • Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (UwB – Białystok)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (UR – Rzeszów)
 • Prof. dr hab. Anna Pajdzińska (UMCS – Lublin)
 • Prof. dr hab. Anna Piotrowicz (UAM – Poznań)
 • Prof. dr hab. Marek Ruszkowski (UJK – Kielce)
 • Prof. dr hab. Jerzy Sierociuk (UAM – Poznań)
 • Dr hab. Urszula Sokólska (UwB – Białystok)
 • Prof. dr hab. Irena Szczepankowska (UwB – Białystok)
 • Prof. dr hab. Bogdan Walczak (AUM – Poznań)
 • Dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (UW – Warszawa)
 • Dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska (UW – Poznań)
 • Dr hab. Ewa Woźniak (UŁ – Łódź)
 • Dr hab. Rafał Zarębski (UŁ – Łódź)

Recenzenci „Poradnika Językowego” 2017

 • Dr hab. Anna Cegieła – Warszawa
 • Dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk – Warszawa
 • Prof. dr hab. Stanisław Gajda – Opole
 • Prof. dr hab. Halina Karaś – Warszawa
 • Dr hab. Alina Kępińska – Warszawa
 • Dr hab. Alina Maciejewska – Siedlce
 • Prof. dr hab. Władysław Miodunka – Kraków
 • Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski – Białystok
 • Prof. dr hab. Jan Ożdżyński – Kraków
 • Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – Rzeszów
 • Prof. dr hab. Halina Pelcowa – Lublin
 • Prof. dr hab. Jerzy Podracki – Warszawa
 • Prof. dr hab. Marek Ruszkowski – Kielce
 • Prof. dr hab. Jerzy Sierociuk – Poznań
 • Dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska – Warszawa
 • Dr hab. Zofia Zaron – Warszawa
 • Dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak – Warszawa
 • Prof. dr hab. Halina Zgółkowa – Poznań
 • Prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk – Katowice

Recenzenci „Poradnika Językowego” 2016

 • Dr hab. Anna Cegieła (Warszawa)
 • Dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk (Warszawa)
 • Prof. dr hab. Maciej Grochowski (Toruń)
 • Prof. dr hab. Halina Karaś (Warszawa)
 • Dr hab. Alina Kępińska (Warszawa)
 • Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Warszawa)
 • Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (Białystok)
 • Prof. dr hab. Danuta Ostaszewska (Katowice)
 • Prof. dr hab. Jan Ożdżyński (Kraków)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Rzeszów)
 • Prof. dr hab. Halina Pelc (Lublin)
 • Prof. dr hab. Jerzy Podracki (Warszawa)
 • Prof. dr hab. Marek Ruszkowski (Kielce)
 • Dr hab. Urszula Sokólska (Białystok)
 • Dr hab. Magdalena Trysińska (Warszawa)
 • Prof. dr hab. Maria Wojtak (Lublin)
 • Dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (Warszawa)
 • Prof. dr hab. Halina Zgółkowa (Poznań)
 • Prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk (Katowice)

Recenzenci „Poradnika Językowego” 2015

 • prof. dr hab. Mirosław Bańko (Warszawa)
 • dr hab. Anna Cegieła (Warszawa)
 • prof. dr hab. Stanisław Gajda (Opole)
 • prof. dr hab. Zbigniew Greń (Warszawa)
 • prof. dr hab. Maciej Grochowski (Toruń)
 • dr hab. Alina Kępińska (Warszawa)
 • prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Warszawa)
 • prof. dr hab. Władysław Miodunka (Kraków)
 • prof. dr hab. Bugusław Nowowiejski (Białystok)
 • prof. dr hab. Danuta Ostaszewska (Katowice)
 • prof. dr hab. Jan Ożdżyński (Kraków)
 • prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Rzeszów)
 • prof. dr hab. Halina Pelc (Lublin)
 • prof. dr hab. Jerzy Podracki (Warszawa)
 • prof. dr hab. Marek Ruszkowski (Kielce)
 • dr hab. Marzena Stępień (Warszawa)
 • dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (Warszawa)
 • prof. dr hab. Maria Wojtak (Lublin)
 • dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (Warszawa)
 • prof. dr hab. Halina Zgółkowa (Poznań)
 • prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk (Katowice)

Recenzenci „Poradnika Językowego” 2014

 • dr hab. Iwona Burkacka (Warszawa)
 • dr hab. Anna Cegieła (Warszawa)
 • dr hab. Adam Dobaczewski (Toruń)
 • prof. dr hab. Stanisław Gajda (Opole)
 • prof. dr hab. Zbigniew Greń (Warszawa)
 • prof. dr hab. Maciej Grochowski (Toruń)
 • prof. dr hab. Halina Karaś (Warszawa)
 • dr hab. Alina Kępińska (Warszawa)
 • prof. dr hab. Jolanta Mędelska (Toruń)
 • dr hab. Agnieszka Mikołajczuk (Warszawa)
 • prof. dr hab. Władysław Miodunka (Kraków)
 • prof. dr hab. Danuta Ostaszewska (Katowice)
 • prof. dr hab. Jan Ożdżyński (Kraków)
 • prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Rzeszów)
 • prof. dr hab. Halina Pelc (Lublin)
 • prof. dr hab. Jerzy Podracki (Warszawa)
 • prof. dr hab. Marek Ruszkowski (Kielce)
 • doc. dr hab. Roxana Sinielnikoff (Warszawa)
 • dr hab. Urszula Sokólska (Białystok)
 • prof. dr hab. Bogdan Walczak (Poznań)
 • prof. dr hab. Krystyna Waszakowa (Warszawa)
 • dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (Warszawa)
 • prof. dr hab. Maria Wojtak (Lublin)
 • dr hab. Zofia Zaron (Warszawa)
 • dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (Warszawa)
 • prof. dr hab. Halina Zgółkowa (Poznań)
 • prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk (Katowice)

Recenzenci „Poradnika Językowego” 2013 - 2008

2013

dr hab. Anna Cegieła (UW), prof. dr hab. Maciej Grochowski (UMK), prof. dr hab. Halina Karaś (UW), dr hab., prof. UW Alina Kępińska, prof. dr hab. Władysław Miodunka (UJ), dr hab., prof. UW Radosław Pawelec, prof. dr hab. Jerzy Podracki (UW), dr hab. Roxana Sinielnikoff (UW), dr hab., prof. UW Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. dr hab. Halina Zgółkowa (UAM)

2012

Halina Pelcowa (UMCS), Krystyna Waszakowa (UW); Zbigniew Greń (UW), Alina Kępińska (UW), Jan Ożdżyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Radosław Pawelec (UW), Jerzy Podracki (UW), Roxana Sinielnikoff (UW), Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW)

2011

Danuta Ostaszewska (UŚ), Urszula Sokólska (UwB); Zbigniew Greń (UW), Alina Kępińska (UW), Radosław Pawelec (UW), Jerzy Podracki (UW), Roxana Sinielnikoff (UW), Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW)

2010

Stanisław Gala (UO), Maciej Grochowski (UMK); Zbigniew Greń (UW), Halina Karaś (UW), Alina Kępińska (UW), Radosław Pawelec (UW), Jerzy Podracki (UW), Roxana Sinielnikoff (UW), Zofia Zaron (UW)

2009

Bogdan Walczak (UAM), Maria Wojtak (UMCS); Adam Dobaczewski (UMK), Zbigniew Greń (UW), Hanna Jadacka (UW), Halina Karaś (UW), Alina Kępińska (UW), Jan Ożdżyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Radosław Pawelec (UW), Jerzy Podracki (UW), Roxana Sinielnikoff (UW), Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW)

2008

Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski), Urszula Żydek-Bednarczuk (UŚ); Zbigniew Greń (UW), Hanna Jadacka (UW), Małgorzata Marcjanik (UW), Radosław Pawelec (UW), Jerzy Podracki (UW), Marek Ruszkowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego), Roxana Sinielnikoff (UW), Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW)