KOLEGIUM REDAKCYJNE

  • dr hab. Wanda Decyk-Zięba (redaktor naczelny) (Instytut Języka Polskiego UW)
  • dr hab. Jolanta Chojak (Instytut Polonistyki Stosowanej UW)
  • dr hab. Monika Kresa (zastępca redaktora naczelnego) (Instytut Języka Polskiego UW)
  • dr Ewelina Kwapień (Instytut Języka Polskiego UW)
  • prof. dr hab. Radosław Pawelec (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW)
  • dr Marta Piasecka (Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

Sekretarz Redakcji

dr Aleksandra Żurek-Huszcz (Instytut Języka Polskiego UW)
e-mail: poradnikjezykowy@uw.edu.pl