KONTAKT

Redakcja „Poradnika Językowego”
ul. Inflancka 15/198
00-189 Warszawa
tel. (22) 635 03 01, 22 635 17 85
e-mail: poradnikjezykowy@uw.edu.pl

Sekretarz Redakcji

Dr Milena Wojtyńska-Nowotka
Dyżuruje w poniedziałki w godz. 10-12, s. 48, gmach Polonistyki UW
tel. 22 55 21 027
e-mail: poradnikjezykowy@uw.edu.pl