KONTAKT

Redakcja „Poradnika Językowego”
ul. Inflancka 15/198
00-189 Warszawa
tel. (22) 635 03 01, 22 635 17 85
e-mail: poradnikjezykowy@uw.edu.pl

Zgłaszanie tekstów przez platformę: https://journals.polon.uw.edu.pl/index.php/pj.

Sekretarz Redakcji

Dr Aleksandra Żurek-Huszcz
e-mail: poradnikjezykowy@uw.edu.pl