AUTOR

Kazimierz Ożóg

TytułKategoriaNumer
Najnowsze zmiany w polszczyźnie (na podstawie obserwacji Stanisława Dubisza i innych badaczy)ARTYKUŁY I ROZPRAWY4/2018
O niektórych mechanizmach retorycznych w tekstach populizmu politycznegoARTYKUŁY I ROZPRAWY6/2013
Uwagi o języku polskiej polityki po roku 1989ARTYKUŁY I ROZPRAWY8/2008
Paweł Nowak, Swoi i obcy w językowym obrazie świata. Język publicystyki polskiej z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, Lublin 2002 RECENZJE10/2004
Urszula Kopeć, Rozwój słownictwa nazywającego uczucia w języku dzieci i młodzieży, Rzeszów 2000 RECENZJE5/2002