AUTOR

Stanisław Dubisz

TytułKategoriaNumer
Kaganiec – kagańcowy – kaganek.SŁOWA I SŁÓWKA4/2020
Ignorancja.SŁOWA I SŁÓWKA3/2020
Arogancja.SŁOWA I SŁÓWKA2/2020
Sprawozdanie z prac Kolegium Redakcyjnego „Poradnika Językowego” (PorJ) w kadencji 2017–2019.SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI1/2020
Periodyzacja najnowszych dziejów polszczyzny (1939–2019)ARTYKUŁY I ROZPRAWY10/2019
WoluntaryzmSŁOWA I SŁÓWKA9/2019
Wybór – wybory – wybieraćSŁOWA I SŁÓWKA8/2019
Seks – seksualizm – seksualizacja – seksualizowaćSŁOWA I SŁÓWKA7/2019
GlottodydaktykaSŁOWA I SŁÓWKA6/2019
Tadeusz Szczerbowski, Polskie i rosyjskie słownictwo slangowe, Kraków 2018.RECENZJE5/2019
O zachowaniu się przy stole.ARTYKUŁY I ROZPRAWY4/2019
DzbanSŁOWA I SŁÓWKA3/2019
„Nietypowe” imiona.SŁOWA I SŁÓWKA2/2019
W odpowiedzi Panu Profesorowi Janowi Wawrzyńczykowi.SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI1/2019
Zodiak.SŁOWA I SŁÓWKA10/2018
Europejczyk – europejczyk?SŁOWA I SŁÓWKA9/2018
Sytuacja języka polskiego w minionym stuleciu (1918–2018)ARTYKUŁY I ROZPRAWY8/2018
Skąd się wzięła nasza era?SŁOWA I SŁÓWKA7/2018
Planowana „destrukcja” architektury.SŁOWA I SŁÓWKA6/2018
Moda w językuSŁOWA I SŁÓWKA5/2018
Szmal, szmalec, szmalcownik, czyli o wchodzeniu słownictwa „niskiego” do języka publicznegoSŁOWA I SŁÓWKA4/2018
Zdradzieckie mordy, czyli o niestosowności – nie tylko nieparlamentarnejSŁOWA I SŁÓWKA3/2018
Z historii polsko-tureckich kontaktów językowo-kulturowych w XVI w. – od sandżaka do sędziakaARTYKUŁY I ROZPRAWY2/2018
Przygraniczny problemSŁOWA I SŁÓWKA1/2018
Lewak, uchodźca i patriota, czyli o manipulowaniu słowami i świadomością społecznąSŁOWA I SŁÓWKA10/2017
Bogucicki czy bogucki?SŁOWA I SŁÓWKA9/2017
CzasSŁOWA I SŁÓWKA8/2017
Halina Zgółkowa, Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym w latach 2010–2015. Listy frekwencyjne, Poznań 2016RECENZJE7/2017
Anastazje, dyzmowie i misiewicze, czyli o eponimachSŁOWA I SŁÓWKA6/2017
SejmSŁOWA I SŁÓWKA5/2017
Czy obmowa to opinia?SŁOWA I SŁÓWKA4/2017
Dobra zmiana a Polska w ruinieSŁOWA I SŁÓWKA3/2017
„Poradnik Językowy” w służbie kultury językaARTYKUŁY I ROZPRAWY2/2017
EdukacjaSŁOWA I SŁÓWKA2/2017
TrybunałSŁOWA I SŁÓWKA1/2017
Doktor Krystyna Długosz-KurczabowaBIOGRAMY I WSPOMNIENIA10/2016
KonstytucjaSŁOWA I SŁÓWKA9/2016
Profesor Teresa SkubalankaBIOGRAMY I WSPOMNIENIA8/2016
Komunikacja publiczna dziśSŁOWA I SŁÓWKA7/2016
Dwa oblicza polszczyznySŁOWA I SŁÓWKA6/2016
PrawoSŁOWA I SŁÓWKA5/2016
DemokracjaSŁOWA I SŁÓWKA4/2016
Rola „Poradnika Językowego” w kształtowaniu normy językowej i wiedzy o polszczyźnieARTYKUŁY I ROZPRAWY3/2016
Mieczysław Szymczak (1927–1985)BIOGRAMY – REDAKTORZY „PORADNIKA JĘZYKOWEGO”3/2016
M. Cybulski (red. nauk.), Wybór tekstów z dziejów języka polskiego, t. I–II, Łódź 2015RECENZJE2/2016
Witold Doroszewski – intelektualista, językoznawca, pedagogARTYKUŁY I ROZPRAWY1/2016
PokolenieSŁOWA I SŁÓWKA10/2015
Czy należy chronić dialekty i gwary?SŁOWA I SŁÓWKA9/2015
„Dwadzieścia lat później” – język polski poza granicami kraju – historia badań i ich perspektywyARTYKUŁY I ROZPRAWY8/2015
Dlaczego Samarytanin?SŁOWA I SŁÓWKA7/2015
Stateczny statekSŁOWA I SŁÓWKA6/2015
Cyber-SŁOWA I SŁÓWKA5/2015
Rozwój słownictwa w dziejach języka polskiego – zarys problematykiARTYKUŁY I ROZPRAWY4/2015
StylSŁOWA I SŁÓWKA3/2015
Urzędowy bilingwizm polsko-angielskiSŁOWA I SŁÓWKA2/2015
Ile mamy słów w języku polskim?SŁOWA I SŁÓWKA1/2015
Na Nowy RokSŁOWA I SŁÓWKA10/2014
Polskie nazwy „emigracyjne”SŁOWA I SŁÓWKA9/2014
Europa – geneza nazwy, ewolucja pojęciaSŁOWA I SŁÓWKA8/2014
Sytuacja języka polskiego na Litwie, Ukrainie i BiałorusiARTYKUŁY I ROZPRAWY7/2014
„Życie” wyrazówSŁOWA I SŁÓWKA6/2014
Muzułmanin – muzułmanSŁOWA I SŁÓWKA5/2014
Degradacja bydłaSŁOWA I SŁÓWKA4/2014
Zagadkowa kobietaSŁOWA I SŁÓWKA3/2014
UniwersytetSŁOWA I SŁÓWKA2/2014
Propozycje leksykografi czne profesora Mieczysława Szymczaka (w 40-lecie edycji Słownika gwary Domaniewka…)BIOGRAMY I WSPOMNIENIA1/2014
Z końcem rokuSŁOWA I SŁÓWKA10/2013
Edukacja narodowaSŁOWA I SŁÓWKA9/2013
Sytuacja języka polskiego w świecieARTYKUŁY I ROZPRAWY8/2013
Archiwum, archiwizacja, archiwizowaćSŁOWA I SŁÓWKA7/2013
Transgenika, transgenicznySŁOWA I SŁÓWKA6/2013
Etyka słowaSŁOWA I SŁÓWKA5/2013
Walidator, walidacjaSŁOWA I SŁÓWKA4/2013
Pamięć o nieobecnych – prof. dr hab. Halina Rybicka-Nowacka (23 VII 1929–11 V 1992)BIOGRAMY I WSPOMNIENIA3/2013
NazwiskoSŁOWA I SŁÓWKA2/2013
Teoria lingwistyczna w językoznawstwie stosowanym – na przykładzie glottodydaktyki polonistycznej.ARTYKUŁY I ROZPRAWY1/2013
ImięSŁOWA I SŁÓWKA10/2012
Tożsamość narodowatożsamość językowa SŁOWA I SŁÓWKA9/2012
Społeczny horyzont polszczyznySŁOWA I SŁÓWKA8/2012
Podstawy języka artystycznego polskiej poezji współczesnej ARTYKUŁY I ROZPRAWY7/2012
Polski język naukowySŁOWA I SŁÓWKA6/2012
Z dziejów leksykografii polskiejSŁOWNIKI DAWNE I WSPÓŁCZESNE5/2012
Język polski w świecie SŁOWA I SŁÓWKA4/2012
O dogmacie „wyższości” jednych języków nad drugimi SŁOWA I SŁÓWKA3/2012
Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego – opis sytuacji i propozycje dydaktyczneARTYKUŁY I ROZPRAWY2/2012
Zaklinanie rzeczywistościSŁOWA I SŁÓWKA10/2011
Witalij I. Kononenko, Iryna W. Kononenko, Kontrastywna hramatyka ukrainśkoji ta polśkoji mow, Kyjiw 2010RECENZJE9/2011
Kultura językowych zachowań w dziejach polszczyzny – determinanty i sfery występowaniaARTYKUŁY I ROZPRAWY8/2011
Internacjonalizacja polszczyznySŁOWA I SŁÓWKA7/2011
Tradycja sztuki wersetu w przekładzie Czesława Miłosza Księgi psalmówARTYKUŁY I ROZPRAWY6/2011
Rozwój polskiego języka naukowego – uwagi porządkująceARTYKUŁY I ROZPRAWY5/2011
Prima aprilis SŁOWA I SŁÓWKA4/2011
Idy marcowe i kalendarz SŁOWA I SŁÓWKA3/2011
ZabawaSŁOWA I SŁÓWKA2/2011
ZacnośćSŁOWA I SŁÓWKA1/2011
Wigilijne kulinariaSŁOWA I SŁÓWKA10/2010
Informacja diachroniczna w badaniach współczesnych pospolitych nazw osobowych (uwagi z zakresu leksykografii i etymologii)ARTYKUŁY I ROZPRAWY8/2010
DemokracjaSŁOWA I SŁÓWKA8/2010
PrawoSŁOWA I SŁÓWKA7/2010
Hierarchia pojęć politycznych i społecznych w Polsce i na Ukrainie na przełomie XX i XXI wieku. Słowa, wartości czy stereotypy?ARTYKUŁY I ROZPRAWY6/2010
SobótkaSŁOWA I SŁÓWKA6/2010
Wiwat maj, piękny maj... SŁOWA I SŁÓWKA5/2010
Wielkanoc – Święta Dobrego Początku SŁOWA I SŁÓWKA4/2010
Marcowe gadanieSŁOWA I SŁÓWKA3/2010
Karnawał i karnawalizacjaSŁOWA I SŁÓWKA2/2010
Człowiek a polityka w leksyce okresu staropolskiego i najnowszych dziejów polszczyznyARTYKUŁY I ROZPRAWY1/2010
Rok polskiSŁOWA I SŁÓWKA10/2009
O pracy nad projektem Synchroniczno-diachroniczne badania nad współczesnymi nazwami osobowymi ARTYKUŁY I ROZPRAWY9/2009
Narodowe Święto NiepodległościSŁOWA I SŁÓWKA9/2009
Podkarpacie – PodkarpackieSŁOWA I SŁÓWKA8/2009
WakacjeSŁOWA I SŁÓWKA7/2009
Kultura narodowa – dziedzictwo narodoweSŁOWA I SŁÓWKA6/2009
Tradycja polskiej translatorykiARTYKUŁY I ROZPRAWY5/2009
Język obcySŁOWA I SŁÓWKA5/2009
Język w sieciSŁOWA I SŁÓWKA4/2009
Dzieje języka polskiego jako problem badawczy w pracy historyka językaARTYKUŁY I ROZPRAWY3/2009
O języku publicznymSŁOWA I SŁÓWKA3/2009
O lutym, lutości i lutej polityce językowejSŁOWA I SŁÓWKA2/2009
Pastorałkowo o GodachSŁOWA I SŁÓWKA10/2008
O świętym, niektórych świętach i świętościach. W odpowiedzi na list p. Zdzisława Sawrutina a Radzie Języka Polskiego ku rozważeniu SŁOWA I SŁÓWKA9/2008
Język polityki – polityczny czy niepolityczny?SŁOWA I SŁÓWKA8/2008
Językoznawca i sługa języka – o Pani Profesor Halinie Satkiewicz ARTYKUŁY I ROZPRAWY7/2008
Adam Mickiewicz w dziejach polskiego języka artystycznegoARTYKUŁY I ROZPRAWY4/2008
Wpływy łaciny na język polskiARTYKUŁY I ROZPRAWY5/2007
Witalij I. Kononenko, Iryna W. Kononenko, Kontrastywna hramatyka ukrajinśkoji ta polśkoji mow, Kyjiw 2006RECENZJE3/2007
Zagadnienia kodyfikacji języka w pracach profesora Mieczysława Szymczaka - kultura języka i leksykografia praktyczna ARTYKUŁY I ROZPRAWY9/2005
Rozwój systemu językowego polszczyzny w XIX wiekuARTYKUŁY I ROZPRAWY7/2005
Antoni Furdal, Jak być Polakiem w Unii Europejskiej, Wrocław 2003 RECENZJE9/2004
Kształtowanie się standardów odmian komunikacyjno-stylowych w dziejach języka polskiego ARTYKUŁY I ROZPRAWY8/2004
Ewolucja systemu składniowego literackiej polszczyzny ogólnej w XX wiekuARTYKUŁY I ROZPRAWY5/2004
Historia leksemu demokracja w języku polskim (analiza leksykograficzna) ARTYKUŁY I ROZPRAWY3/2003
Słownictwo pochodzenia ukraińskiego we współczesnej polszczyźnie ARTYKUŁY I ROZPRAWY1/2003
Rozwój języka polskiego a integracja europejska ARTYKUŁY I ROZPRAWY1/2002
Polska, Polonia, polonistyka a EuropaARTYKUŁY I ROZPRAWY1/2001